Verpleeghuizen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is daarvoor leidend. De overheid heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor verpleeghuizen om te voldoen aan de normen beschreven in het Kwaliteitskader. In totaal is hiervoor € 2,1 miljard beschikbaar.

Voor 2019 – 2021 komen de extra middelen beschikbaar via een kwaliteitsbudget. Het kwaliteitsplan met een verbeterparagraaf en een bijbehorende meerjarenbegroting 2019 – 2021 zijn de basis voor extra budget.

Kim Brand en Marlijn Althuizen, beiden senior consultant Advisory Healthcare, brachten belangrijke informatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor zorginstellingen in kaart in een overzichtelijke infographic. In één oogopslag vindt u in deze infographic informatie over de inrichting en verantwoording van de kwaliteitsgelden VVT. Op de achterzijde vindt u een overzicht van alle kwaliteitsnormen waar uw verpleeghuis aan moet voldoen. Een complete infographic om kwaliteit in control te krijgen in uw verpleeghuisorganisatie.

Op de site van Baker Tilly kunt u de infographic Kwaliteitsgelden VVT aanvragen.Bron: Baker Tilly

Externe links:
Kwaliteitsgelden VVT in kaart gebracht (infographic)Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken