Kleinschalige pilotprojecten op het gebied van e-health zijn vaak succesvol. Maar opschaling is lastig, mede door de vereiste regierol van overheden en vanwege de financiële consequenties voor zorgverleners. Dat blijkt uit de eindrapportage in de vorm van een handboek van het programma ACT@Scale. Dit handboek vind u onder het kopje downloads.

Het programma ACT@Scale heeft drie jaar gelopen en is uitgevoerd onder regie van Philips. ACT@Scale onderzocht veertien e-healthprojecten in zes Europese regio’s. Deze programma’s zijn gericht op chronisch zieken en ouderen.
Om de opschaling tot een succes te maken, is intensieve samenwerking tussen alle stakeholders noodzakelijk. Het gaat daarbij om een actieve (regionale) overheid, die de voorwaarden creërt voor opschaling, zoals de beschikbaarheid van de juiste standaarden.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken