De kosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) over 2018 stijgen op basis van de meest recente cijfers met 3,5 procent ten opzichte van 2017. Gerekend in euro’s stijgen de kosten van medisch-specialistische zorg het meest. De kosten voor de Wlz stijgen in 2018 naar verwachting met 5 procent. Grootste kostenpost binnen de Wlz is verblijf in een zorginstelling. Deze en andere opvallende kostenontwikkelingen staan in de ZorgCijfers Monitor april 2019 van Zorginstituut Nederland.

In deze ZorgCijfers Monitor (zie downloads) is gekeken naar de verwachte kostenontwikkeling binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) over het jaar 2018. Het vaststellen van de definitieve inkomsten en uitgaven duurt meerdere jaren. De cijfers in deze monitor zijn dus nog niet definitief, maar geven vast inzicht in de meest opvallende ontwikkelingen.

Lees hieronder verder.Bron: Zorginstituut Nederland

Externe links:
Zorginstituut belicht trends en kostenontwikkelingen Zvw en Wlz 2018
ZorgCijfers Monitor - Kwartaalbericht 4-2018 Zvw en Wlz


Downloads:
ZorgCijfers Monitor


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken