De huidige manier van financiering van verpleeghuiszorg sluit niet aan op de steeds complexere zorgvraag van cliënten. Bekostiging moet zorgorganisaties ruimte bieden om zorg te leveren die past bij de wensen van bewoners. De NZa concludeert dat de huidige bekostigingssystematiek hier niet aan bijdraagt. De NZa heeft een advies (zie downloads) opgesteld over een andere vorm van bekostiging van verpleeghuiszorg. Het voorstel is toe te werken naar een basistarief, waarin alle kwaliteitsgelden zijn opgenomen. 

De NZa wil de financiering versimpelen en toewerken naar een basistarief waarin de kwaliteitsgelden zijn opgenomen. Vanaf 2021 worden de extra middelen daarom als aparte opslag op de tarieven verwerkt. Zo wordt zichtbaar hoe hoog het tarief uiteindelijk zal zijn, wanneer de kwaliteitsmiddelen daarin opgenomen zijn. Daarbij is het mogelijk om de middelen te oormerken, zodat hier apart op kan worden gestuurd en maatwerk mogelijk blijft.

Lees hieronder verder.Bron: ZorgenZ...

Externe links:
NZa-advies financiering verpleeghuizenDownloads:
Advies bekostiging verpleeghuiszorg


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken