In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen om zorgverleners en instellingen te verplichten tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling. Ook stelt de minister voor de huidige wetgeving te wijzigen, om zo bestaande hindernissen in gegevensuitwisseling weg te nemen.

Hoewel de ingang van nieuwe wetgeving nog ver weg lijkt (in de brief aan de Tweede Kamer wordt gesproken over 2021), wordt er nu al door het ministerie van VWS gesproken met de zorgsector over de invulling en fasering daarvan.

VWS heeft aankondigd dat zij op basis daarvan voorlopig 13 vormen van gegevensuitwisseling hebben gekozen die prioriteit krijgen, zoals Medicatieoverzicht, Ketenzorg voor diabetespatiënten en Triage verwijzing – gegevensoverdracht van huisartsenpost naar meldkamer en SEH.

Om elektronische gegevensuitwisseling overal in de zorg mogelijk te maken, gaat de overheid eisen stellen aan zorgverleners in het gebruik van taal en techniek.

Lees hieronder verder.Bron: LHV

Externe links:
Nieuwe wetgeving over gegevensuitwisseling zorg aangekondigdDownloads:
Kamerbrief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken