Het CBS verzamelt tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is deze tabel samengesteld. De tabel toont per half jaar de begrote en/of gerealiseerde kosten van gemeenten. Alleen gemeenten die gegevens over kosten hebben aangeleverd aan CBS én toestemming hebben gegeven om deze te publiceren, zijn opgenomen in de tabel.

De cijfers over het 1e halfjaar 2018 zijn nader voorlopig, de cijfers over het 2e halfjaar 2018 zijn voorlopig.

Het tabel is te vinden onder downloads.
Lees hieronder verder.Bron: CBS

Externe links:
Kosten Wmo arrangementen 2018Downloads:
Wmo kosten 2018


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken