De tabel in- en uitstroom Wmo beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018.

Deze tabel toont per gemeente het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wmo. De gegevens worden uitgesplitst naar type arrangement. De tabel toont speciaal de trajecten die óp 1 januari zijn gestart en de trajecten die óp 31 december zijn beëindigd. Om administratieve redenen zijn relatief veel trajecten gestart op 1 januari en beëindigd op 31 december. De cijfers zijn voorlopig.

De tabel is te vinder onder het kopje downloads.
Lees hieronder verder.Bron: CBS

Externe links:
In- en uitstroom Wmo, 2018Downloads:
Wmo in- en uitstroom 2018


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken