Er is een toename van het aantal inwoners dat een Wmo-aanvraag bij een van de gemeenten in de Drechtsteden heeft gedaan. In de eerste drie maanden zag men een stijging van 8,5 procent. De toename wordt toegeschreven aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

Dat stelt de Dordrechtse wethouder Peter Heijkoop (zorg en welzijn). ‘We gaan ervan uit dat het rijk met extra middelen over de brug komt.’ Een speciale monitor moet de gevolgen van de invoering van het vaste, inkomensonafhankelijke eigen bijdrage-tarief voor Wmo-voorzieningen van 17,50 per vier weken in kaart brengen. Minister De Jonge (VWS) heeft eerder toegezegd dat als de aanzuigende werking groter is dan verwacht, financiële maatregelen te willen nemen.

De toename van het aantal Wmo-aanvragen is een van de oorzaken van de oplopende kosten in het sociaal domein in de Drechtssteden, aldus Heijkoop. Ook is een toename te zien van het aantal jongeren met jeugdhulp. De kosten voor de Wmo, de jeugdhulp en de Participatiewet stijgen met 12 miljoen in 2020. Bij ongewijzigd beleid lopen de kosten op tot 25 miljoen extra in 2023. De regio wil het niet over tekorten hebben, maar over kostenontwikkeling. ‘En die kosten stijgen veel sneller dan de afgelopen jaren. We zien dat gemeenten daar in hun begrotingen onvoldoende rekening mee hebben gehouden’, aldus Heijkoop.

Lees hieronder verder.Bron: Binnenlands Bestuur

Externe links:
Abo-tarief Wmo leidt tot toename aanvragen
Rijk past tekort door ‘abo-tarief’ Wmo mogelijk bij


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken