De meeste 65-plussers (88%) maakten op peildatum 1 juli 2017 géén gebruik van specifieke ouderenzorg. Dat blijkt uit onderzoek van Vektis Intelligence. 7% van de ouderen kreeg wijkverpleging en 5% Wlz-ouderenzorg.

Wijkverpleging, opname in een verpleeghuis (Wlz-ouderenzorg) en het gebruik van eerstelijnsverblijf na een operatie zijn voorbeelden van specifieke ouderenzorg. Het gebruik van deze vormen van zorg is gerelateerd aan de leeftijd. Oftewel: hoe ouder iemand is, hoe meer ouderenzorg er nodig is. Van de ouderen in de leeftijdscategorie 65-74 jaar maakte slechts 3% gebruik van specifieke ouderenzorg. Bij de 75-84-jarige is dat 14% en bij de 85-plussers de helft van de mensen.

Vektis heeft interessante zorginzichten voor u in beeld gebracht over dit onderwerp. In de vernieuwde factsheet met interactieve figuren zoomen zij in op diverse vormen zorg die ouderen nodig hebben. De factsheet en de zorgthermometer Ouderenzorg zijn te vinden onder downloads.

Lees hieronder verder.Bron: Vektis

Externe links:
88% van de ouderen gebruikt géén specifieke ouderenzorgDownloads:
Zorgthermometer Ouderenzorg
Factsheet ouderenzorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken