Proef versnelde werkwijze CIZ scoort bijna een 9

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kan zijn werkwijze versnellen en toch goede besluiten blijven nemen bij het toekennen van langdurige zorg. Dat blijkt uit een proef met versneld besluiten. Het CIZ krijgt van cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelder een 8,9 voor de nieuwe werkwijze. Ze stellen het op prijs dat ze minder lang in onzekerheid zaten, omdat men binnen zeven werkdagen bericht kreeg over hun aanvraag. Dat blijkt uit de rapportage Werkwijze CIZ versnelt, die minister Hugo de Jonge (VWS) onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eind vorig jaar kondigde de minister aan zijn best te doen om het reguliere indicatiestellingproces bij het CIZ fors te versnellen en te verbeteren, waarbij de uniformiteit en kwaliteit van indicatiestelling geborgd blijft. Het CIZ startte met een aantal pilot in drie regio’s, gericht op versnelling, die inhoudt dat het CIZ een aanvraag binnen zeven werkdagen afhandelt.

Multidisciplinaire triageteams van medisch adviseurs en medewerkers die indicaties opstellen en afgeven hebben in september en oktober 2018 aanvragen behandeld. Aanvragen werden binnen één werkdag opgepakt. Als deze administratief en inhoudelijk compleet waren, werden ze meteen afgerond en indien mogelijk werd direct het besluit genomen. Als aanvullende informatie nodig bleek, werd deze gelijk bij de zorgaanmelder opgevraagd. Als persoonlijk contact met de cliënt nodig was, werd dat gepland en vond het binnen vijf werkdagen plaats.

De proef had als doel om 95 procent van de aanvragen binnen zeven werkdagen af te handelen. Dat werd ruimschoots gehaald. In de proef is 100 procent van de genomen besluiten binnen zeven werkdagen afgerond. In de reguliere werkwijze wordt 44 procent van de aanvragen binnen zeven werkdagen afgehandeld.
De kwaliteit van de indicatiebesluiten lijkt bij de snelle werkwijze in lijn met het reguliere proces. Bij het vaststellen van de kwaliteit van de indicatie wordt achteraf gekeken of er op basis van zorgvuldig onderzoek een deugdelijk besluit is genomen.

Uit ingevulde vragenlijsten blijkt dat zorgaanbieders de kortere communicatielijnen met het CIZ op prijs stellen. Zorgaanbieders hebben aangegeven dat zij willen dat het CIZ deze nieuwe werkwijze voortzet. Ook de medewerkers van het CIZ zijn enthousiast over hun nieuwe, versnelde manier van aanvragen beoordelen. ‘Samenwerken in een multidisciplinair team waarbij direct onderling wordt overlegd, van elkaar wordt geleerd en snel gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise wordt als prettig ervaren’, zo staat in de rapportage te lezen.

Het rapport werkwijze CIZ versnelt is te vinden onder het kopje downloads.
Lees hieronder verder.



Bron: ZorgenZ...

Externe links:
Goede resultaten proef versnelde werkwijze CIZ
Versnelde werkwijze indicatiestelling CIZ


Downloads:
Rapportage Pilot Werkwijze CIZ versnelt


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken