De Algemene Rekenkamer is bezorgd en vraagt zich af of er voldoende medewerkers gevonden kunnen worden voor verpleeghuizen. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek naar de besteding van de kwaliteitsgelden voor verpleeghuizen. Het kabinet trok in 2017 2,1 miljard euro uit voor de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, vooral bedoeld om extra zorgmedewerkers in dienst te nemen. De Algemene Rekenkamer: “Dit probleem kan zich al voordoen in 2019, maar de kans daarop kan de jaren erna groter worden als de arbeidsmarkt nog krapper wordt.”

ActiZ begrijpt de conclusie van de Algemene Rekenkamer maar al te goed dat de opgave groot is: het aantal ouderen met zorgvragen stijgt hard en tegelijkertijd zijn er minder mensen op de arbeidsmarkt in de zorg. Zorgorganisaties doen er alles aan om extra medewerkers aan te trekken. Naast medewerkers om de kwaliteit te verbeteren, moeten zorgorganisaties ook medewerkers aantrekken om de toename aan cliënten in de verpleeghuissector op te ontvangen. Om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren, zijn er volgens ActiZ meer oplossingen dan alleen extra medewerkers. Net als de Commissie Werken in de Zorg, pleit ActiZ er voor om het kwaliteitsbudget breder in te kunnen zetten, bijvoorbeeld in vernieuwende oplossingen op het gebied van arbeidsbesparende technologie of innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren.

De beste methode hiervoor is volgens ActiZ een verwerking van de middelen in de reguliere Wlz-tarieven. Dit levert niet alleen een enorme besparing aan administratieve lasten op (zorggeld wordt daardoor efficiënter besteed), maar draagt ook bij aan het doel om persoonsgerichte zorg voor iedere oudere mogelijk te maken. Dit moet niet afhankelijk zijn van de locatie waar iemand verpleeghuiszorg krijgt.

Lees hieronder verder.
Onder het kopje downloads vind u de resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2018.Bron: ActiZ

Externe links:
ActiZ deelt zorgen Algemene Rekenkamer arbeidsmarkt zorgDownloads:
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken