Als onderdeel van het VWS-project ‘Veilige Mail’ werken belanghebbenden en experts uit de zorg aan een normenkader voor veilige e-mail. Het traject is vorig jaar oktober van start gegaan met de publicatie van de norm als resultaat.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) maakt eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, “zonder passende technische en organisatorische maatregelen”, voldoet niet aan de eisen. Er is op dit moment echter geen zekerheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél veilig en in lijn met de AVG gebruikt kan worden. NTA 7516 kan helpen deze helderheid wel te verschaffen.

NTA 7516 is bedoeld voor zorgprofessionals en de organisaties waarin ze werken. De norm beschrijft voorwaarden waardoor er veilig gemaild kan worden. Het bevat concrete richtlijnen hoe een organisatie hiermee om kan gaan. Deze informatie is natuurlijk ook relevant voor patiënten, hun familieleden en mantelzorgers.

De norm bevat concrete normatieve eisen, die invulling geven aan de drie aspecten van informatiebeveiliging die ook bij e-mailen relevant zijn: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De norm gaat niet alleen over veiligheid. Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk uitgangspunt om er voor te zorgen dat oplossingen voor veilige mail ook daadwerkelijk gaan worden gebruikt. Door zorgverleners en natuurlijk door patiënten.

Onder het kopje externe links vind u een verwijzing naar de pagina van NEN met de mogelijkheid om de Norm NTA 7516 aan te vragen.
Lees hieronder verder.Bron: NEN

Externe links:
Waarom een norm voor veilig mailen
Input gevraagd voor veilige mail
Download Norm NTA 7516:2019 nl

Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken