De NZa adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg (fz): namelijk het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de ggz en fz is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg en de NZa. Zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt.

Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars onderschrijven het advies over het zorgprestatiesmodel. Dit biedt een mooie basis om in een gezamenlijk programma vanuit de sector zelf de implementatie en doorontwikkeling te realiseren. De NZa heeft het advies aangeboden aan het ministerie van VWS en het ministerie van JenV.

De NZa adviseert om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als bekostigingsmodel voor de ggz en de fz. NZa stelt 2019 en 2020 voor als voorbereidingsjaren, waarin ze de bekostiging verder uitwerken en de implementatie voorbereiden. 2021 dient als simulatiejaar, waarin elke aanbieder de impact van het zorgprestatiemodel zelf in kaart kan brengen. Deze jaren zijn nodig voor een zorgvuldige invoering per 2022.

Het zorgprestatiemodel wordt gekenmerkt door eenvoud en transparantie over de geleverde zorg. Voor de patiënt zijn de nieuwe prestaties herkenbaar en daarmee controleerbaar. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en de tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Bovendien is er een structurele verlichting van de administratieve lasten: minutenregistratie van directe en indirecte tijd is niet meer nodig.

Het zorgprestatiemodel geeft veel sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen.

Lees hieronder verder.Bron: GGZ Nederland

Externe links:
NZa: zorgprestatiemodel wordt nieuwe vorm van financiering GGZ per 2022Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken