Transparantie en leren van wat goed en minder goed gaat blijven van belang in de zorg. Net als kijken door de ogen van de patiënt en het werken in de zorg aantrekkelijk houden. Het toezicht op de Nederlandse gezondheidszorg en jeugdzorg is daarom voortdurend aan verandering onderhevig. Dat staat in het Jaarbeeld 2018 en Klachtbeeld 2018 van de inspectie.

In het Jaarbeeld en Klachtbeeld doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) jaarlijks verslag van haar toezicht en de resultaten daarvan.

De inspectie publiceert haar bevindingen en conclusies in rapporten, factsheets en toezichtkaders. In 2018 schreven zij 6.787 rapporten, waaronder ook afsluitbrieven van meldingen. 1.357 daarvan zijn gepubliceerd op de website. Het toezicht van de IGJ resulteerde onder meer in 56 boetes, 53 waarschuwingen en 14 keer verscherpt toezicht. De aantallen maatregelen schommelen, maar zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel laten de cijfers een toename zien van het aantal keren dat zij last onder dwangsom hebben opgelegd. Dit komt door een toename van niet (of niet tijdig) deponeren van jaarverslagen in de (jeugd)zorg. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn nu cijfers van maatregelen over drie jaren opgenomen om ontwikkelingen zichtbaar te maken.

De cultuur in een organisatie en gedrag van werknemers hebben veel invloed op de kwaliteit van zorg. Bestuurders hebben daarbij een sturende rol en een voorbeeldfunctie. Toezicht op goed bestuur blijft daarom van groot belang. Uit de vele bestuursgesprekken die wij in 2018 hebben gevoerd blijkt dat kwaliteit en veiligheid steeds meer aandacht krijgen van het bestuur en de raad van toezicht. Steeds meer wordt duidelijk dat er een relatie is tussen de bedrijfsvoering van een instelling en de kwaliteit van de daar geboden zorg. In 2018 zijn we daarom begonnen met een programma voor integere bedrijfsvoering.

Het aantal klachten neemt elk jaar langzaam toe. De onderwerpen van klachten zijn heel verschillend. In de geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdzorg gaan de meeste klachten bijvoorbeeld over bejegening en in de medisch-specialistische somatische zorg en mondzorg luidt de klacht in de meeste gevallen ‘oneens met medisch handelen’.

Lees hieronder verder.Bron: IGJ

Externe links:
Toezicht IGJ blijft in beweging
Ons toezicht: terugblik en vooruitblik
Klachtbeeld 2018

Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken