De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start een kostprijsonderzoek in de medisch-specialistische zorg (msz). Voor dit onderzoek vraagt de NZa kostprijsgegevens uit 2018 op bij zorginstellingen die medisch-specialistische zorg in het gereguleerde segment leveren. Verschillende zorgaanbieders zijn inmiddels per brief geïnformeerd. De uiterste aanleverdatum is 1 september 2019.

De NZa wil passende maximumtarieven vaststellen. Daarom vragen ze jaarlijks kostprijsgegevens op in de msz. Op basis van de aangeleverde gegevens worden de maximumtarieven voor het gereguleerde segment herijkt.

Vorig jaar heeft NZa geen kostprijzen uitgevraagd. Samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders hebben ze in 2018 de opzet van het onderzoek verbeterd. Dit leidde tot extra richtlijnen voor de kostprijsberekening en een aanpassing van het aanleverformat.

Meer informatie over de wijzigingen is te lezen in de  informatiekaart ‘Wijzigingen kostenonderzoek medisch-specialistische zorg’ onder het kopje downloads.

De NZa is voornemens om in 2020 opnieuw kostprijzen uit te vragen, maar dan over het boekjaar 2019. Op basis van de aanleveringen dit jaar bekijkt de NZa of de opzet voor het onderzoek volgend jaar nog aangepast moet worden.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken