Na de VIPP-regelingen voor ziekenhuizen, klinieken en de ggz is er nu ook een VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) voor de eerstelijnszorg, met name huisartsen: Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland (OPEN).

Het doel van de regeling is om informatie-uitwisseling tussen patiënten en huisartsen te stimuleren. De regeling loopt van 1 juni 2019 t/m 31 december 2022. De initiatiefnemers van OPEN zijn het ministerie van VWS en de huisartsenkoepels NHG, LHV en Ineen.

Alle deelnemende huisartsenpraktijken moeten bij MedMij aansluiten, dit is een voorwaarde in de OPEN-regeling. Deelname aan de regeling is overigens niet verplicht, hier kunnen ze zelf voor kiezen. Het is uiteraard wel aan te raden om aan de regeling deel te nemen, omdat het digitaal beschikbaar stellen van het medisch dossier aan patiënten vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht is voor alle zorgverleners. Door aan OPEN deel te nemen, krijgen huisartsenpraktijken daar een financiële tegemoetkoming voor.

Ook HIS (Huisartsinformatiesysteem)-leveranciers krijgen vanuit de OPEN-regeling een financiële tegemoetkoming voor deelname aan MedMij en voor het voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN stelt. In deze basiseisen staan eisen over functionaliteiten voor patiënten en zorgverleners.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken