De revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen is volop in ontwikkeling en de behoefte aan geriatrische revalidatiezorg (GRZ) neemt toe. Maar een concrete landelijke agenda voor het ontwikkelen van kwaliteit binnen de GRZ ontbreekt vooralsnog. Dit blijkt uit onderzoek van Q-consult in opdracht van het ministerie van VWS. ActiZ en Verenso kondigen aan dat ze daarom samen een Kwaliteitsagenda GRZ gaan ontwikkelen.

Door de dubbele vergrijzing zal de vraag naar GRZ de komende jaren steigen. Het doel van opname in een GRZ-instelling is patiënten te ondersteunen in hun herstel en te laten terugkeren naar de thuissituatie. Hiermee levert GRZ een belangrijke bijdrage aan het langer thuis laten wonen van ouderen met goede kwaliteit van leven. De inhoudelijke beschrijvingen van deze zorgvorm zijn op landelijk niveau echter nog niet voldoende gestroomlijnd. Zorgaanbieders gebruiken verschillende termen om beschrijvingen van goede zorg aan te communiceren. Tevens is het de verwachting dat meer ouderen in aanmerking komen voor ambulante GRZ dan huidig geleverd wordt. Ook dit gegeven blijkt uit recent onderzoek van Q-consult zorg. De financiering van de GRZ is in 2013 overgeheveld van de toenmalige AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het ministerie van VWS probeert met het onderzoek in beeld te brengen hoe het is gesteld met de zorginhoud van de GRZ.

Zorgaanbieders en specialisten ouderengeneeskunde stellen in een gezamenlijke reactie dat het onderzoek aantoont dat het van belang is dat er een nieuwe impuls wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van de GRZ. Volgens ActiZ, de branchevereniging van 400 zorgaanbieders en Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is het daarom tijd voor een gezamenlijke meerjaren kwaliteitsagenda voor de GRZ. ActiZ en Verenso gaan deze kwaliteitsagenda de komende tijd samen opstellen. Ze stellen dat GRZ zich onderscheidt van andere vormen van revalidatie door de geriatrische expertise, de kwetsbaarheid (frailty) en de co-morbiditeit van de veelal oudere doelgroep.

Onder het kopje downloads vind u een inventarisatie van de zorginhoud GRZ.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken