Minister Bruins heeft onlangs het ‘Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangeboden aan de kamer. Op 17 augustus 2018 jl. heeft de kamer het samenvattende rapport ontvangen, waarin de toezichtsactiviteiten van de NZa in 2017 en de eerste helft van 2018 werden beschreven (Kamerstuk 29689, nummer 933). In de huidige versie van het rapport zijn de activiteiten in de tweede helft van 2018 toegevoegd.

De NZa concludeert dat zorgverzekeraars hun wettelijke taken en maatschappelijke rol goed uitvoeren. Wel vraagt de NZa aandacht voor de aanpak van wachttijden en de vindbaarheid van informatie voor verzekerden.

In het rapport volgt de NZa met de verslaglegging van hun toezicht op de jaarlijks terugkerende cyclus bij de zorgverzekeraars.

De basis van het rapport blijft dezelfde als in voorgaande jaren: een verslag van de wijze waarop de Zvw in het afgelopen kalenderjaar is uitgevoerd.

Als iemand zorg nodig heeft, moet hij er op kunnen vertrouwen dat deze zorg op tijd beschikbaar is. De zorgplicht van de zorgverzekeraar geldt dan ook het hele jaar door. Hoofdstuk 2 gaat over de zorgplicht.

Zorgverzekeraars kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarover afspraken met zorgaanbieders. Er is niet voorgeschreven welke afspraken zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten maken. De NZa maakt als dat nodig is wel regels over hoe het proces van de zorginkoop moet verlopen. Daarover gaat het derde hoofdstuk van het rapport.

Het rapport vind u onder het kopje downloads.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken