“Het personeelsprobleem in de zorg is urgent”, stelde minister De Jonge van VWS na kritiek vanuit de Tweede Kamer op het te rooskleurige persbericht over de afname van het personeelstekort. De minister erkende dat berichtgeving anders had gemoeten. Ook ActiZ ziet dat er – ondanks het toenemende aantal leerlingen, studenten en zij-instromers in de zorg – nog heel veel werk te verzetten is. ActiZ vindt het positief dat het debat in de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg naast de cijfers ook ging over een betere aansluiting van onderwijs op de praktijk en het beter benutten van het stagefonds. 

Zo goed als alle politieke fracties stonden stil bij de gestegen uitstroom van medewerkers uit de zorgsector. VVD en SP gaven de minister de suggestie goed werkgeverschap te stimuleren via de zorginkoop. Minister De Jonge stelde in het debat goed werkgeverschap de norm te vinden: “dit moet je niet belonen, maar wel stimuleren”. Zorginkoop kan volgens hem daarbij helpen met bijvoorbeeld meerjarige contracten en faire tarieven. Op vragen over hoeveel mensen die de sector verlaten, terugkeren als zzp’er, verwees minister Bruins (VWS) naar het rapport dat hierover in november verschijnt. De PvdA noemde daarbij nog dat ze benieuwd zijn in hoeverre geld voor arbeidsvoorwaarden nu besteed wordt aan de inhuur van duurdere zzp’ers.

D66 stond stil bij in-service verpleegkundigen. Vera Bergkamp drong aan op een snel besluit voor het toegang geven tot het nieuwe register voor regieverpleegkundigen, zonder dat het deze groep gewaardeerde en ervaren zorgprofessionals demotiveert. Corinne Ellemeet van GroenLinks deed een hartenkreet om het centraal stellen van medewerkers het hart van het arbeidsmarktbeleid te laten zijn. Ze vroeg of het mogelijk was om gelden die nu gericht zijn werving en opleiden, meer te besteden aan behoud van medewerkers. Minister De Jonge bleek hier geen voorstander van te zijn, omdat werving en scholingsmogelijkheden ook bijdragen aan het verlagen van werkdruk en vergroten van werkplezier van medewerkers die al in dienst zijn. De minister gaf aan dat rond goed werkgeverschap hij een rol ziet weggelegd voor het Actie Leer Netwerk en de commissie Werken in de Zorg (commissie Terpstra).

Het debat in de Kamer is nog niet afgerond. Op een later moment gaan de Kamerleden en ministers van VWS verder met elkaar in gesprek over de arbeidsmarkt in de zorg.

ActiZ stuurde de Kamerleden voorafgaand aan het debat een paper (zie downloads) met een overzicht van wat er allemaal gedaan wordt om medewerkers te werven en behouden voor de vvt-sector. En aandachtspunten wat daarbij helpt.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Kamer positief over opleiden op maatDownloads:
ActiZ paper tbv AO Arbeidsmarkt in de zorgsector


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken