Niet alleen op de jeugdzorg hebben gemeenten tekorten, ook op de Wmo zijn gemeenten vorig jaar (diep) de rode cijfers aangetikt. De verwachtingen voor dit jaar zijn evenmin positief. Onder andere vanwege de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de vergrijzing – en daarmee toenemende vraag naar ondersteuning – nemen de kosten toe. Amsterdam hoopt op extra rijksmiddelen voor de Wmo.

Ook stijgende tarieven, de toenemende kosten per cliënt en dalende rijksbijdragen stuwen de tekorten op de Wmo op. Gemeenten dekken de tekorten deels uit de reserve sociaal domein en de algemene reserves, maar dat is vaak onvoldoende. Diverse gemeenten zien zich genoodzaakt (gemeentebreed) te bezuinigen. Ook wordt de ozb verhoogd. Dat blijkt uit een rondgang door Binnenlands Bestuur langs een aantal gemeenten verspreid over Nederland; groot, middelgroot en klein.

Gemeenten dekken de tekorten deels uit de reserve sociaal domein en de algemene reserves, maar daarmee worden de gaten in de begroting niet gedicht. Diverse gemeenten zien zich genoodzaakt (gemeentebreed) te bezuinigen. Twenterand heeft daarnaast de ozb verhoogd. Amsterdam rekent op extra rijksgeld. Almere hoopt op aanvullende compensatie vanuit het rijk voor de aanzuigende werking die wordt veroorzaakt door de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

Gemeenten zijn weinig hoopvol gestemd over 2019. Diverse gemeenten zien nu al een (flinke) toename van het aantal Wmo-cliënten vanwege de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Sinds 1 januari betalen cliënten voor Wmo-maatwerkvoorzieningen een inkomensonafhankelijk vast tarief van 17,50 euro per vier weken. Voor algemene voorzieningen gaat die regeling per 2020 in. Gemeenten worden daarvoor deels gecompenseerd door het rijk, maar gemeenten vrezen dat dit onvoldoende zal zijn. Ook door vergrijzing, het langer thuiswonen van inwoners en stijgende tarieven verwachten gemeenten oplopende tekorten over 2019. De omvang van het geschatte tekort is in de meeste gemeenten nog ongewis.

In het artikel van Binnenlands Bestuur zijn data en een aantal cijfers onder gemeenten op een rij gezet.
Lees hieronder verder.Bron: Binnenlands Bestuur

Externe links:
Ook forse tekorten op de WmoDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken