Het Zorginstituut gaat zijn wettelijke doorzettingsmacht gebruiken om het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vast te stellen. De betrokken veldpartijen kunnen het op twee punten niet eens worden, namelijk de vereiste expertise van de seh-arts en de inzet van verpleegkundig specialisten als geriatrisch deskundigen. Het Zorginstituut gaat deze nu nader invullen.

Namens de elf betrokken veldpartijen heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) onlangs het Kwaliteitskader Spoedzorgketen

aan het Zorginstituut aangeboden. Aangezien de stemmen op twee punten staakten, kan het Zorginstituut het kwaliteitskader nog niet inschrijven in het kwaliteitsregister. Het Zorginstituut heeft daarom aan de Kwaliteitsraad gevraagd om te onderzoeken op welke wijze deze normen geformuleerd moeten worden om deze vervolgens officieel vast te kunnen stellen.

Ondanks deze twistpunten zijn de veldpartijen het volgens het Zorginstituut eens over de knelpunten die goede kwaliteit van spoedzorg in de weg staan. Ook delen ze de belangrijkste uitgangspunten en ambities. Zo vinden ze dat het perspectief van de patiënt voorop moet staan. Een patiënt met een acute zorgvraag moet zo snel mogelijk op de juiste plek in de spoedzorgketen terecht komen: dichtbij huis als het kan, maar verder weg als dat beter is voor de patiënt. De organisatie van de spoedzorg  moet een afgeleide zijn van dit uitgangspunt.

In het algemeen is de acute zorg in Nederland goed geregeld, constateert het Zorginstituut. Maar de kwaliteit van de spoedzorg in Nederland kan nog beter, bijvoorbeeld door een betere informatieoverdracht in de keten en een adequate opvang van complexe patiënten.

Lees hieronder verder.Bron: Skipr

Externe links:
Zorginstituut grijpt in bij vastgelopen kwaliteitskader spoedzorg
Zicht op betere kwaliteit in de spoedzorgketen


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken