Op donderdag 13 juni 2019 van 10.00 – 13.00 uur spreekt de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met minister De Jonge van VWS en minister Dekker voor Rechtsbescherming over de jeugdhulp.

Het algemeen overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via de website van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl) kunt u live meekijken of meeluisteren. Alle stukken die bij deze vergadering horen kunt u doornemen. Het verslag zal achteraf ook op de site worden geplaatst.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Dat staat in de Jeugdwet die op 1 januari 2015 van kracht werd. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.
De afgelopen jaren ervaren gemeenten tekorten in de jeugdhulp. Een flink aantal gemeenten geeft aan dat er meer wordt uitgegeven dan dat zij ontvangen voor deze taken. Er is een toename van jongeren in de jeugdzorg, daarnaast is meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen. Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het Rijk, tot forse tekorten. Gemeenten hebben het kabinet gevraagd om in actie te komen. Het kabinet heeft een verdiepend onderzoek naar jeugdhulp uitgevoerd dat extra onderzoek doet naar de oorzaken en verklaringen voor tekorten en overschotten bij gemeenten ten aanzien van jeugdhulp.

Deze rapporten bevestigen de signalen die gemeenten al langer afgeven over de financiële tekorten op de jeugdzorg. Gekeken moet worden welke financiële maatregelen er nodig zijn maar ook wat er breder nodig is om de jeugdzorg te verbeteren.

Lees hieronder verder.Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Externe links:
Overleg over jeugdhulp
Stukken overleg Jeugdhulp
Input VNG voor AO Jeugdhulp 13 juni

Downloads:
VNG brief parlement input voor ao jeugdhulp


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken