Per 1 januari kan de zorg die wordt geleverd door specialisten ouderengeneeskunde en verstandelijk gehandicapten worden gedeclareerd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De gefaseerde aanpak van de minister leidt echter vooralsnog eerst tot extra administratieve lasten, waarschuwt ActiZ.

Met de overheveling van de extramurale behandeling naar de Zvw wil minister Hugo de Jonge (VWS) bijdragen aan betere bereikbaarheid en beschikbaarheid van de artsen ouderengeneeskunde en verstandelijk gehandicapten in de eerste lijn. Ook wil hij op deze manier bijdragen om het aantal crisisopnames van ouderen in verpleeghuizen en ziekenhuizen te verminderen.

ActiZ is daar ook voorstander van. De branchevereniging vindt het alleen jammer dat de overheveling van extramurale behandeling en dagbehandeling naar de Zorgverzekeringswet niet in één keer plaatsvindt, maar dat het in fasen gebeurt. De overheveling van de specialist ouderengeneeskunde is eerder toegezegd en afgesproken als onderdeel van de maatregelen in het kader van het programma ‘Langer Thuis’. De overige prestaties uit de subsidieregeling extramurale behandeling zullen per 2021 worden overgeheveld naar de Zvw.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken