Bent u bestuurder in de zorg? Dan stelt u zichzelf vast wel eens de vraag of uw zorgorganisatie in de toekomst zelfstandig kan blijven opereren. Door het voortdurend veranderende speelveld komt de optie van intensieve samenwerking of fusie met een collega-zorgaanbieder steeds vaker in beeld.

Maar hoe komt u tot het juiste antwoord? Wanneer is intensieve samenwerking beter dan zelfstandigheid? Dit vraagstuk kent verschillende dimensies:

· Wat betekent samenwerken of fuseren voor onze zorgverlening? Wordt deze beter of diverser, of zijn we de eerste tijd alleen ‘intern’ bezig?  
· Wat zijn onze sterke punten en verbeterpunten en weten we wat we in partner(s) zoeken om de sterke punten te vergroten of te borgen en de verbeterpunten te optimaliseren?  
· Kunnen we zelfstandig een gezondere kostenstructuur realiseren of is dat alleen met schaalvergroting via samenwerking of fusie mogelijk?  
· In hoeverre kunnen wij de keuze (nog) zelf bepalen, binnen het speelveld en krachtenveld vanuit overheid, financiers en concullega’s?

Edwin Schippers, partner Healthcare Baker Tilly, ervaart in zijn rol als adviseur van zorgorganisaties dat het dilemma van zelfstandigheid versus samenwerking of fusie regelmatig ter tafel komt. Daarin vallen hem twee aspecten op.

Zelfstandigheid dan wel samenwerking is een middel om uw strategische doelstellingen te realiseren en geen doel op zich.
1. De te nemen stappen zijn afhankelijk van de strategie, de ambities en de doelstellingen van de zorgorganisatie. Indien u meer slagkracht, een verbreding of verdieping van het portfolio, meer innovatief vermogen of een reductie in de kostenstructuur nastreeft, dan kan schaalvergroting een logische strategische keuze zijn. Omgekeerd kan zelfstandigheid de juiste keuze zijn als u verdere specialisatie nastreeft of wendbaarheid en kleinschaligheid nastreeft. Hoe duidelijk is úw strategie om te bepalen welke oplossingsrichting het meest bijdraagt bij het realiseren van uw doelstellingen?

2. Een goede analyse van de huidige positie kan zorgorganisaties helpen om dit vraagstuk te beantwoorden

Als u periodiek een reëel zelfbeeld vormt van de positie van de eigen zorgorganisatie in de regionale context, dan kunt u uw keuze beter onderbouwen. Bekijk uw organisatie vanuit de voornaamste collega-aanbieders, de regionale krachtsverhoudingen, de houding van uw financiers en de relevante ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. Zo krijgt u meer (fact based) inzicht in de eigen relatieve positie in uw omgeving. Als ú zo naar uw zorgorganisatie kijkt, wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen als het gaat om uw strategische doelstellingen? En kunt u deze zelfstandig het hoofd bieden?

Zorg dus eerst voor een scherpe blik op uw huidige positionering en een duidelijk en realistisch ambitieniveau met bijpassende doelstellingen.  
Bepaal vervolgens welke strategie daarvoor het meest passend is. Dan wordt de vraag hoe u de toekomst het beste tegemoet kunt treden een stuk gemakkelijker te beantwoorden!

Samenwerken of fuseren in de zorg klinkt eenvoudig, maar is vaak complex.
Baker Tilly heeft speciaal voor de zorgsector een handige checklist  ‘succesvolle samenwerking in de zorg’ opgesteld met ruim 40 kernvragen over samenwerken en/of fuseren. Daarmee u kunt nagaan of u op de vele facetten die gemoeid zijn met samenwerking of fusie binnen de zorg reeds een passend antwoord heeft. De kernvragen zijn opgedeeld in:

– organisatorische aandachtspunten; 
– juridische aandachtspunten; 
– aandachtspunten verantwoording; 
– fiscale aandachtspunten; 
– arbeidsrechtelijke aandachtspunten en 
– IT-gerelateerde aandachtspunten

Lees hieronder verder.Bron: Baker Tilly

Externe links:
Hoe gaat uw zorgorganisatie de toekomst tegemoet?
Download checklist succesvolle samenwerking in de zorg


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken