De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) treden per 1 januari 2020 in. Deze nieuwe wetten hebben als doel dwang in de zorg terug te dringen, de kwaliteit van zorg te verbeteren en de rechtspositie van cliënten te versterken. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op een zorgvuldige uitvoering van de Wvggz en Wzd.

In dat kader heeft IGJ de antwoorden van de meest gestelde vragen op een rij gezet in de categorieen: algemene vragen, het toezicht van de IGJ en over vrijheidsbeperking buiten instellingen met Bopz-aanmerking.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken