De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat per 1 januari 2020 van kracht, maar het eerste jaar wordt een overgangsjaar. Dat meldt minister De Jonge (VWS) in een brief (zie downloads). Acht organisaties, te weten: (Ieder(in), Alzheimer Nederland, LSR, Kansplus, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland), willen deze nieuwe wet wel uitvoeren, omdat uitstel niet in het belang is van hun achterban. Een aantal andere zorgaanbieders en brancheorganisaties vroeg eerder om uitstel, omdat zij zich zorgen maken over de uitvoerbaarheid en bang zijn voor bureaucratische rompslomp.

De Jonge schrijft in zijn brief dat hij twee lijnen ziet: allereerst dat alle partijen het doel van de Wzd – persoonsgerichte zorg en het voorkomen van dwang en drang – onderschrijven, en ten tweede dat er zorgen zijn of het veld voldoende voorbereid is op deze wet.
Ook de LHV heeft de minister laten weten grote zorgen te hebben, omdat er nog veel onduidelijk is over de nieuwe wet, vooral wat betreft  de rol- en taakverdeling voor zorgverleners en de randvoorwaarden die nodig zijn om de patiëntveiligheid te borgen. De LHV is bang dat huisartsen zorg op hun bord krijgen die daar niet thuishoort.

Naar verwachting ligt het interne toezicht op onvrijwillige zorg straks niet meer per se bij een gespecialiseerd arts. De KNMG maakt zich grote zorgen om de gevolgen die dit kan hebben voor de rechtspositie van patiënten.
In het wetsvoorstel wordt de bestaande functie van de Bopz-arts vervangen door een Wzd-functionaris. Deze ziet toe op de toepassing van onvrijwillige zorg. Deze functionaris hoeft echter niet per se een arts meer te zijn, zoals oorspronkelijk in de Wzd stond. Het mag ook een gz-psycholoog of een orthopedagoog-generalist zijn.

Lees hieronder verder.Bron: ZorgenZ...

Externe links:
2020 overgangsjaar voor Wet zorg en dwangDownloads:
Reactie minister De Jonge Wet zorg en dwang


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken