Ook zorginstellingen krijgen te maken met de pittige doelstellingen in het ontwerp klimaatakkoord van het kabinet. Om ze op weg te helpen die doelen te halen, is er nu een sectorale routekaart, opgesteld door Actiz, GGZ Nederland en VGN. Op basis daarvan kunnen zorgorganisaties hun eigen weg uitstippelen.

De routekaart schetst zes manieren naar het behalen van de kilmaatdoelen. Het gaat daarbij met name om het verduurzamen van vastgoed.

De geschetste wegen moeten zorgorganisaties helpen een individuele routekaart op te stellen, waarmeeze in gesprek kunnen met de gemeente. Daar moet dan bijvoorbeeld een plan in staan voor het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen of gebouwdelen en investeringen in het aanpassen van gebouwen die al in gebruik zijn. Om van de globale routekaart voor de hele sector tot een individueel plan te komen, komt Actiz op korte termijn met een handleiding.

De routekaart moet nog doorgerekend worden. Wat al wel duidelijk lijkt, is dat de doelstelling voor 2050 (95 procent minder CO2-emissie) onhaalbaar is. Dat komt vooral doordat externe duurzame energie niet meegerekend wordt. De doelstelling voor 2030 (49 procent vermindering) lijkt wel realistisch. Investeringen in duurzaamheid moeten dan wel lonend gemaakt worden, zo staat in de routekaart.

De routekaart is te vinden onder het kopje downloads.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken