ActiZ werkt samen met partijen in de verpleeghuiszorg aan het verbeteren van de informatievoorziening. Dit wordt gedaan in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Het gaat om informatie die organisaties met elkaar uitwisselen rond de kwaliteit van verpleeghuiszorg, maar ook om keuze-informatie voor cliënten. Het programma wordt ondersteund door Zorginstituut Nederland in opdracht van het ministerie van VWS.

Uitgangspunt van KIK-V is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Goede informatie over de kwaliteit van zorg is voor iedereen belangrijk. Echter de behoefte aan informatie door partijen en groepen binnen de verpleeghuiszorg verschilt:
– Cliënten en hun naasten hebben informatie nodig over de kwaliteit van de zorg als ze een verpleeghuis zoeken.
– Zorgaanbieders kunnen met goede informatie van elkaar leren en gericht werken aan het verbeteren van de zorg.
– Toezichthouders en beleidsmakers hebben behoefte aan informatie om hun wettelijke taken uit te voeren.

De bedoeling van KIK-V is dat de uitwisseling van informatie efficiënter wordt georganiseerd. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten voor zorgorganisaties bij het registeren en aanleveren van informatie aan verschillende partijen.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) van startDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken