De Ledenraad van de LHV en de achterban van de LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Hidha. Ook heeft de Ledenraad het principeakkoord voor de Cao Huisartsenzorg onderschreven. Dit betekent dat de nieuwe cao’s definitief zijn en alle afspraken vanaf nu gelden.

De nieuwe Cao Huisartsenzorg loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020.

De lonen worden structureel verhoogd met 6 procent op de volgende wijze:
– 3 procent per 1 juli 2019 en
– 3 procent per 1 april 2020

De Cao Huisartsenzorg wordt geactualiseerd en verduidelijkt waar nodig, mede in verband met nieuwe wetgeving. De functie van Praktijkmanager wordt opgenomen in de Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarnaast wordt tijdens de looptijd van de cao een viertal functies opnieuw worden gewogen in de FWHZ. Het gaat om doktersassistent (inclusief de spreekuurondersteuner), praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist en physician assistant.

De nieuwe Cao Hidha loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021.

Het volgende is (onder andere) afgesproken:
– Salarisontwikkeling: Hidha’s krijgen per 1 september 2019 een salarisverhoging van 3 procent; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3 procent verhoogd
– Overwerk: in de vorige cao staat dat als parttime hidha’s gedurende een periode van 26 weken meer dan 10 procent overwerken (diensten uitgezonderd), ze hun werkgever kunnen verzoeken de omvang van het dienstverband uit te breiden. Om te voorkomen dat overwerken ‘structureel’ wordt, is afgesproken dat deze periode wordt verkort van 26 naar 13 weken.
– Vergoeding diensten: de LHV en LAD vinden de vergoeding voor het verrichten van diensten op de Huisartsen Diensten Structuur niet brancheconform, daarom willen ze gezamenlijk optrekken richting de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de vergoeding te verhogen.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken