Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat meer dan 70 procent van de chronische patiënten open staat voor zorg op afstand, al denken medische specialisten dat hun patiënten daar nog niet klaar voor zijn. Het introduceren van zorg op afstand is volgens ABN AMRO noodzakelijk voor de zorgsector vanwege het oplopend tekort aan personeel. Maar ook omdat het streven is dat mensen zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. Patiënten zijn er klaar voor, maar de zorgsector maakt geen vaart, stelt ABN AMRO in het rapport ‘Komt een patiënt niet meer bij de dokter’. (zie downloads)

In dit rapport gaat ABN AMRO in op de voordelen van zorg op afstand en de voorwaarden die nodig zijn om het mogelijk te maken. E-health ontwikkelt zich razendsnel en gaat een veel actievere rol spelen in alle fasen van het zorgproces. Patiënten kunnen met behulp van eHealth zelf meer de regie voor hun gezondheid nemen. Vooral chronische patiënten als hun eigen dokter, dat moet binnen een paar jaar gerealiseerd zijn. Maar het ontbreekt aan goede samenwerkingsverbanden en medisch specialisten zijn bang de grip op hun patiënt te verliezen, aldus ABN AMRO.

Bestuurders van verschillende ziekenhuizen geven tijdens gesprekken met ABN AMRO aan dat de medisch specialisten denken dat de patiënt nog niet klaar is voor zorg op afstand. Uit onderzoek van ABN AMRO komt een ander beeld naar voren. Meer dan 70 procent van de chronische patiënten staat open voor zorg op afstand. Voorwaarden daarbij zijn onder andere de privacy wordt gewaarborgd en er op elk gewenst moment direct contact opgenomen kan worden met een zorgverlener.
De patiënt is verder dan de specialist denkt, vinden de opstellers van het rapport. ‘Het is gezien de enorme gezondheidswinst die met e-health te behalen is in feite een ethische verplichting om deze vorm van zorg zo snel mogelijk en overal door te voeren.’

Lees hieronder verder.Bron: ZorgenZ

Externe links:
Maak vaart met e-health, de patiënt verdient hetDownloads:
Rapport Healthcare ABN Amro


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken