De huidige cao VVT blijft voorlopig nog gelden. Momenteel zijn vakbonden en werkgevers met elkaar in gesprek over een nieuwe cao. Totdat er een nieuwe cao is is blijft de huidige cao voor medewerkers in de VVT en jeugdgezondheidszorg van kracht.

Vakbonden en werkgevers hebben de afgelopen periode intensief gesproken over een nieuwe cao. Om tot een nieuwe cao te komen is er meer duidelijkheid nodig over de loonruimte. Het is nog onduidelijk wat de impact van het pensioenakkoord en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op de totale loonkosten. De vakbonden (CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en Nu ’91) hebben daarom met de werkgeversorganisaties ActiZ en ZorgthuisNL afgesproken deze effecten eerst te onderzoeken. In september worden de gesprekken over de nieuwe cao vervolgd.

De huidige cao VVT werd in 2018 afgesloten voor de periode 2018 tot 1 juli 2019. Naast een structurele loonsverhoging van 4% staan in de huidige cao afspraken als: 
– verhoging van de stagevergoeding naar €400,-.
– meetelling van gewerkte meeruren bij de berekening van de hoogte van de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld.
– verhoging van 10% voor eerste en tweedejaars studenten BBL
– de komst van oriëntatiebanen voor zij-instromers: tegen een vergoeding van €1800,- per maand kunnen zij zich drie maanden lang oriënteren op een baan in de ouderenzorg

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Huidige cao VVT blijft nog van krachtDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken