Naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen Rijk en gemeenten voor het Interbestuurlijk Programma. Het fonds bedraagt € 200 miljoen. Tijdens de ALV van de VNG op 27 juni 2018 zijn de criteria voor de verdeling van de middelen in het fonds vastgesteld.

In totaal hebben 88 gemeenten een aanvraag ingediend voor middelen uit het Fonds tekortgemeenten. De afgelopen maanden zijn alle aanvragen beoordeeld. Op basis daarvan is er een advies uitgebracht voor de verdeling van de middelen.

Deze eindrapportage bevat het advies voor de verdeling van de middelen. Daarnaast biedt deze rapportage meer informatie over het proces dat is doorlopen bij het beoordelen van de aanvragen.
Het eindrapportage vind u onder het kopje downloads.

Lees hieronder verder.Bron: VNG

Externe links:
Verdeling Fonds tekortgemeentenDownloads:
Verdeling fonds tekortgemeenten eindrapportage


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken