Als een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever de plicht om de werknemer te laten re-integreren op de eigen werkplek of in andere passende arbeid. Als er wel passende arbeid beschikbaar is, staat de werkgever voor de keuze: de arbeidsovereenkomst aanpassen of niet? En als er geen passende arbeid beschikbaar is, volgt de vraag: de arbeidsovereenkomst beëindigen of niet? Elke keuze heeft gevolgen.

Wanneer de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan en zelf geen passend werk voor de werknemer heeft, kan hij bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar of langer). Wel moet duidelijk zijn dat de werknemer niet meer binnen 26 weken het eigen werk of aangepast werk kan hervatten. Hier is een actueel oordeel van de bedrijfsarts voor nodig. Wordt de ontslagvergunning door het UWV verleend, dan heeft de werknemer recht op transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen er ook voor kiezen om na 104 weken ziekte de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. Tip is om daarbij ook vast te leggen dat dit komt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en dat er binnen 26 weken geen passende arbeid beschikbaar is.

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 overigens gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij betalen bij ontslag van langdurig zieke werknemers waarvoor intern geen passende arbeid beschikbaar is. De maatregel heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, onder de voorwaarde dat de compensatie aangevraagd wordt tussen 1 april 2020 en 30 september 2020. Voor ontslagen na 1 april 2020 dient u uiterlijk binnen zes maanden na de betaling van de transitievergoeding de compensatie aan te vragen.

In het artikel van CMweb worden allerlei handige tips en handvatten. Lees hieronder verder.Bron: CMweb

Externe links:
Wat te doen met de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte?Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken