Het CIZ gaat het proces van indicatiestelling per juli versnellen. Ze streeft ernaar om binnen zeven werkdagen een besluit af te geven voor aanvragen die ingediend zijn door zorgaanbieders in het aanmeldsysteem Portero.

Het CIZ beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en geeft hier indicaties voor. De nieuwe, versnelde werkwijze zal gefaseerd worden geïmplementeerd. Een van de succesfactoren voor de versnelling van het indicatieproces is volgens CIZ de ‘complete aanvraag’ (zie downloads). Het aantal overdrachten wordt gereduceerd, waardoor het proces sneller verloopt. “Wij vragen zorgaanbieders complete aanvragen in te dienen via ons aanvraagsysteem Portero. Het alsnog opvragen van aanvullende informatie kost namelijk vaak veel tijd. Dit resulteert in vertraging van het indicatieproces en dus extra wachttijd voor de cliënt.”

Lees hieronder verder.Bron: Skipr

Externe links:
CIZ gaat langdurige zorg vanaf juli sneller indicerenDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken