Wanneer moet het kwaliteitsbudget 2020 worden aangevraagd bij het zorgkantoor? Wanneer moeten zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget 2019 verantwoorden? Hoe zijn de termijnen voor de aanvraag van het ontwikkelbudget voor het nieuwe jaar? In de infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020 (zie downloads) staan alle data die belangrijk zijn rond de Wlz-zorginkoop handzaam bij elkaar. De infographic is geactualiseerd aan de hand van de afspraken rond de Wlz-zorginkoop 2020 en de daarmee samenhangende gelden en voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Met de infographic wil ActiZ leden overzicht bieden van de verschillende geldstromen in de langdurige zorg. In de Infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020 staat informatie over:
– Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
– Wlz inkoop 2019 en 2020
– Extra middelen verpleeghuiszorg 2018 en 2019
– Kwaliteitsbudget 2019 en 2020
– Waardigheid en Trots gelden 2019
– Ontwikkelbudget 2019 en 2020
– Arbeidsmarktmiddelen VWS SectorPlus

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Infographic met alle relevante data voor Wlz-zorginkoopDownloads:
Infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken