In verband met de indexering van uw subsidies/bekostiging informeert VNG u middels een brief over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in de vier Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Sociaal Werk; Jeugdzorg; Openbare Bibliotheken; Kunsteducatie (privaat en publiek). Zij memoreren tevens bijzonderheden in enkele andere Cao’s en arbeidsvoorwaarden binnen welzijn en cultuur.

Elk jaar zijn er fluctuaties in de pensioen- en sociale premies, die per sector kunnen verschillen hetgeen wij in deze brief belichten. Bovendien geldt dat elke werkgever jaarlijks te maken heeft met incidentele loonkostenontwikkeling, deze is gemiddeld 0,75% tot 1%.

Verder vermeldt VNG actualiteiten in wetgeving en kwaliteitscertificering, die kosten- en personeelsgerelateerd zijn.

Ter vergelijking tonen zijde Cao Gemeenten, de loon- en prijscompensatie die u als gemeente voor de diverse sectoren in het Gemeentefonds ontvangt en de actuele algemene loonramingen.

Tot slot ontvangt u via deze brief de wettelijke en de Cao-bepalingen die gelden bij gemeentelijke bezuinigingen.

Onder het kopje downloads vind u de brief en bijlagen.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken