De NZa heeft haar regelgeving voor het eerstelijnsverblijf 2020 gepubliceerd. In de Beleidsregel eerstelijnsverblijf is te lezen dat de kosten voor geneesmiddelen geen onderdeel meer vormen van de integrale elv-tarieven. Afgezien van deze wijziging is het beleid voor het eerstelijnsverblijf niet verandert ten opzichte van het lopende jaar.

De NZa heeft voor de regelgeving van het eerstelijns verblijf, de volgende documenten vastgesteld (zie externe links):
– Beleidsregel eerstelijnsverblijf (BR/REG 20115)
– Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf (TB/REG-20613-01)

Verder heeft de NZa op haar website een overzicht van veelgestelde vragen toegevoegd.

De farmaceutische kosten vormen sinds 2019 geen onderdeel meer van het integrale elv tarief. In berekende kostprijzen, die de basis hebben gevormd voor de totstandkoming van de elv tarieven in 2019, zaten echter nog kosten voor geneesmiddelen verdisconteerd. Deze kosten zijn in de elv tarieven voor 2020 verder geschoond.

De maximumtarieven vindt u in de tariefbeschikking. De tarieven per 1 januari 2020 zijn als volgt:
– Eerstelijnsverblijf laag complex: maximaal € 168,86
– Eerstelijnsverblijf hoog complex: maximaal € 257,20
– Eerstelijnsverblijf palliatief terminale zorg € 344,87

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken