Het kabinet heeft een richtlijn opgesteld waarmee gemeenten een meerjarenplan kunnen maken voor hun jeugdhulpbudgetten. Gaat die richtlijn helpen om de problemen in de jeugdzorg op te lossen? Zeker niet, zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg en Welzijn. ‘Hiermee doen we op papier alsof het allemaal koek en ei is en er geen tekorten zijn. Maar dat is niet de realiteit.’

Groeiende wachtlijsten, kinderen die maanden op hulp moeten wachten en een groot tekort aan medewerkers omdat professionals omvallen of de sector verlaten door een ongezond hoge werkdruk. De situatie in de jeugdzorg loopt uit de hand. Het moet anders, maar er zijn flinke tekorten. Dus er moet geld bij, veel geld. In mei beloofde het kabinet met een richtlijn te komen waarmee gemeenten een meerjarenplan kunnen maken voor hun jeugdhulpbudgetten. Onlangs werd deze richtlijn (zie downloads) gedeeld met de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De inhoud: voor de jaren 2019, 2020 en 2021 stelt het kabinet respectievelijk 420 miljoen euro, 300 miljoen euro en 300 miljoen euro voor de jeugdzorg beschikbaar.

Iedereen tevreden dus? Zeker niet, zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg en Welzijn. Volgens haar komt de jeugdzorg 750 miljoen euro tekort. ‘Dan gaat het om wat er bezuinigd is – 450 miljoen – en een zorgtoename van zeven procent, wat neerkomt op 300 miljoen. En eigenlijk is die zorgtoename zelfs twaalf procent. Die tekorten moeten worden aangevuld om de rust in de sector terug te brengen zodat er ruimte komt voor broodnodige veranderingen. Daarnaast moet er 200 miljoen euro bij loon, werkdrukmaatregelen, scholing en handelingen om gezond ouder te worden. Én om de leegloop van personeel tegen te gaan.’

Lees hieronder verder.Bron: Zorg+ Welzijn

Externe links:
Nieuwe richtlijn jeugdzorgbudget is te bizar voor woordenDownloads:
Richtlijn ramen extra middelen jeugdzorg


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken