Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en een gedeelte van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) kunnen worden gecombineerd.

ActiZ heeft voorheen al informatie verstrekt over het voornemen van de NZa en VWS om een aparte beleidsregel vast te stellen om experimenten met meerdere zorgvormen mogelijk te maken. Deze beleidsregel is nu op de NZa site gepubliceerd.

De NZa heeft voor de regelgeving van de proeftuin kortdurende zorg, de volgende documenten vastgesteld:
– Beleidsregel proeftuin kortdurende zorg BR-REG-20138
– Regeling proeftuin kortdurende zorg NR-REG-2017
– Tariefbeschikking proeftuin kortdurende zorg TB-REG-20627-01

Met de komst van de experimentprestaties geeft de NZa de mogelijkheid voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor individuele zorgvormen (experimentprestatie elv en experiment prestatie GZSP). Met de regelgeving proeftuin kortdurende zorg is het mogelijk om maatwerk afspraken te maken voor initiatieven waar de zorgvormen GRZ, Elv of GZSP gecombineerd worden (proeftuin). De NZa heeft ter verduidelijking een Wegwijzer experimenten kortdurende zorg opgesteld waar de verschillende vormen van experimenteren schematisch uiteen worden gezet.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken