Om te komen tot de ‘Juiste zorg op de Juiste plek’ (JZOJP) is soms verplaatsing van zorg nodig. Maar dat is vaak in strijd met de Mededingingswet. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) legt voor deze afspraken geen boetes op, als ze de kwaliteit van zorg ten goede komen. Echter: afspraken over de tarieven blijven niet toegestaan. Voor samenwerking JZOJP heeft de ACM een leidraad opgesteld. Op dit concept mogen alle betrokkenen reageren t/m 8 september a.s..

De voorwaarden zijn uitvoerig beschreven in de concept beleidsregel (zie 2e externe link) van de ACM.

Met de beleidsregel biedt de ACM het werkveld duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan bij verplaatsing van zorg in de regio.
De ACM treedt niet handhavend op als aan alle vijf de voorwaarden wordt voldaan:

1. Afspraken tot verplaatsing van zorg zijn gebaseerd op een gedeeld en openbaar regiobeeld;
2. Afspraken tot verplaatsing van zorg en de nagestreefde concrete doelstellingen zijn onderbouwd;
3. Er is volwaardige betrokkenheid van zorgaanbieders, zorginkopers en patiëntenorganisaties;
4. Er is geen sprake van beperken, verhinderen of bemoeilijken van toetreding en/of uitbreiding van activiteiten;
5. De afspraken tot verplaatsing van zorg, de doelstellingen alsmede de wijze waarop deze meetbaar en (achteraf) toetsbaar zijn, zijn transparant en openbaar.

Afspraken tussen zorgverzekeraars over de tarieven waartegen de te verplaatsen zorg wordt ingekocht, vallen buiten de scope van deze beleidsregel.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken