Zoals voorgeschreven door het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben zorgorganisaties hun kwaliteitsverslag over 2018 gepubliceerd. Dit verslag is vormvrij, maar dient wel een aantal onderwerpen te belichten. Om net zoals vorig jaar een beeld te krijgen van de aard en inhoud van die verslagen, laat ActiZ in samenwerking met ZN door het bureau Significant Public een landelijke verkenning en analyse uitvoeren. Dit sluit ook aan bij één van de ontwikkelopdrachten vanuit het kwaliteitskader waar ActiZ trekker van is.

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. Aan het eind van elk jaar stellen zorgorganisaties hun kwaliteitsplan vast. Vanaf 2017 doen zorgorganisaties dit vanuit de eisen die het kwaliteitskader hieraan stelt. Op 1 juli 2019 hebben zorgorganisaties voor de tweede maal hun kwaliteitsverslag gepubliceerd.

Significant Public voert een kwalitatieve analyse uit van de beschikbare kwaliteitsverslagen met als doel om een globaal beeld te krijgen van hoofdthema’s die in de kwaliteitsverslagen naar voren komen en de trends die eventueel hieruit zijn af te leiden. Het materiaal wordt uiteraard alleen geanonimiseerd verwerkt. Planning is dat de analyse na de zomer gereed zal zijn.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Analyse Kwaliteitsverslagen 2018Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken