Welke uitvoeringsvorm voor de jeugdhulp kiezen gemeenten, welke procedure kiezen zij voor de inkoop, en hoe bekostigen zij de jeugdzorg? Een interactieve kaart van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Public Procurement Research Centre (PPRC) biedt voortaan op een handige manier inzicht op deze vragen.

De data die ten grondslag liggen aan de interactieve kaart (zie downloads) gaan over de inkoopsituatie op 1 januari 2018, vertelt emeritus hoogleraar inkoop in het publiek domein Jan Telgen (Universiteit Twente). ‘Die contacten lopen minstens voor een jaar en meestal langer’, aldus Telgen. ‘In dit onderzoek hebben wij voor alle gemeenten uitgezocht hoe zij de inkoop van 7 verschillende vormen van jeugdzorg  en 5 vormen van Wmo-zorg regelen. De interactieve kaart is vooral een andere presentatiewijze waarmee wij de resultaten van het onderzoek breder beschikbaar willen stellen.’

De meest opvallende conclusie uit het onderzoek was destijds dat maar liefst 95 procent van de contracten onder de categorie open house vielen. ‘Dat was nogal verrassend’, aldus Telgen, ‘omdat dergelijke contracten niet hoeven te worden aanbesteed. Dat veel van de contracten voor  jeugdzorg niet hoeven te worden aanbesteed is anders in vergelijking met andere producten die de overheid inkoopt.’ Uit een snelle blik op de kaarten valt op dat de grenzen tussen de kleurtjes op de kaart grotendeels samenvallen met de provinciegrenzen. ‘Dat heeft te maken met de wettelijke transitiearrangementen’, legt Telgen uit. ‘De samenwerkingsverbanden tussen gemeenten zijn daardoor nog vaak langs provinciale lijnen opgebouwd.’

Volgens Telgen kunnen we in de nabije toekomst nog meer van dit soort handige kaartjes van het PPRC verwachten. ‘Bijvoorbeeld over de inkoop in het kader van de Wmo. Wij stellen graag alle data die we hebben beschikbaar: we hoeven er als sociale onderneming geen winst mee te maken.’

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken