Het IKNL heeft de bestaande handreiking over bekostiging voor palliatieve zorg aangepast naar de situatie in 2020.

Het gaat om een beperkt aantal aanpassingen:

Medisch specialistische zorg:
– Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
– Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand

Eerstelijn:
– Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn vanuit de Zorgverzekeringswet
– Geestelijke verzorging

Langdurige zorg
– Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling

Eigen betalingen

De handreiking vind u onder het kopje downloads.Bron: ActiZ

Externe links:
Handreiking financiering palliatieve zorg bijgewerktDownloads:
Handreiking financiering


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken