Bij een beroerte is het van zeer groot belang om zo snel mogelijk te diagnosticeren en te behandelen. Met het verstrijken van tijd treedt weefselverval in de hersenen op. Hoe kan kunstmatig intelligente (AI) software helpen om de tijd tot een accurate diagnose te verkorten?

“In 2013 startte een grootschalig medisch onderzoek die de aanpak van beroerte zou veranderen. In dit onderzoek moesten veel CT-scans met de hand beoordeeld worden, met het blote oog. Dat kostte niet alleen enorm veel tijd, maar was mogelijk ook niet erg nauwkeurig”, aldus Robert Kuipers, CEO van Nico.lab. Startup Nico.lab komt voort uit dit onderzoek aan het Amsterdam UMC.

Een groep PHD studenten ontwikkelde modellen om een computer de CT-scans te laten beoordelen. Die ontwikkelde software werden zo succesvol dat er commerciële vraag naar ontstond. Een academisch medisch centrum kan geen eigen commerciële activiteiten verrichten, zodoende ontstond Nico.lab in 2015.

Nico.lab gebruikt machine learning om netwerken te trainen om CT-scans van hersenen te analyseren. De software herkent, in lekentermen, afwijkingen van de hersenen op een CT-scan. Die biomarkers zeggen iets over het optreden van en beroerte en de mogelijke hersenschade als gevolg daarvan.

Volgens CEO Kuipers ligt de potentie van Nico.labs software niet alleen in retrospectieve studies maar juist in acute situaties. “Tijd is cruciaal bij een beroerte. Time = brain, zeggen wij. Iedere minuut dat je een behandeling uitstelt, verliest een beroerte-patiënt bijna een gezonde maand in leven” zegt Kuipers. Nico.lab ontwikkelt slimme algoritmes om een beroerte sneller te herkennen met behulp van AI.

Daarnaast wil Nico.lab software inzetten om een ander bekend probleem in de beroertezorg te challengen: de accuraatheid van de beoordeling van neurologische scans door grove onnauwkeurige scores. Kuipers: “Als je dezelfde scan van de hersenen aan tien radiologen laat zien, komen voor sommige scores maar vijf radiologen tot dezelfde conclusie.”

De klinische sensitiviteit van het algortime zijn aangetoond. De volgende stap is aantonen dat de software ook tot snellere diagnostiek en tijdsbesparing leidt in de praktijk. “Behandelcentra zoals ziekenhuizen of interventiecentra weten hoe lang het duurt ‘van deur tot behandeling’, dus van moment waarop een patiënt binnenkomt tot moment van behandeling. Die door to treatment time is cruciaal bij een beroerte. We willen de inzet van Nico.lab vergelijken met de historische data. We geloven dat we de door to treatment time met minimaal 10 minuten kunnen verminderen.”

Lees hieronder verder.Bron: SmartHealth

Externe links:
Tijdswinst met AI: snellere diagnose van een beroerte
MR CLEAN website


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken