De NZa heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Die vallen in 2020 iets lager uit dan in 2019. De NZa baseert zich op een groot opgezet kostenonderzoek. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan gewerkt. Daarnaast publiceert de NZa de nieuwe regelgeving voor volgend jaar, inclusief de nieuwe bekostiging van de acute ggz.

In totaal hebben 808 zorgaanbieders hun gegevens aangeleverd, op basis waarvan Sira Consulting en Capgemini Invent kostprijzen hebben berekend. Daarmee heeft de NZa een volledig beeld van de kosten die zorgaanbieders in de ggz maken voor de zorg aan hun patiënten. In een expertgroep met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars is de methodiek om te komen tot tarieven vastgesteld, voordat de resultaten van het kostprijsonderzoek bekend waren.

De tarieven zijn gebaseerd op de ggz zorg die in 2017 geleverd is. In de gespecialiseerde ggz dalen de maximumtarieven voor de behandeling gemiddeld 0,7%. De tarieven voor verblijf worden 3,4% lager. In de generalistische basis-ggz gaan ze met 1% omlaag. Voor de forensische zorg heeft de NZa besloten op een later moment in augustus tarieven te publiceren.

Lees hieronder verder.Bron: NZa

Externe links:
NZa stelt nieuwe tarieven ggz vast na uitgebreid kostprijsonderzoekDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken