De NZa heeft de Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 gepubliceerd (zie downloads). Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 en gaat in op 1 januari 2020. In de bijlage van deze beleidsregel zijn tevens de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen in de ggz opgenomen.

Per 2020 bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen op basis van eigen kostenonderzoek. Het gaat om opleidingen voor zeven beroepen: Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz en verpleegkundig specialist ggz. In de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor de ggz-opleidingen is rekening gehouden met het verschil in kosten tussen kleinere en grotere instellingen.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken