De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op 1 juli 2020 in werking. Zorgorganisaties hebben na die datum nog een half jaar de tijd om de medezeggenschapsregelingen aan de nieuwe Wmcz aan te passen. Ofwel uiterlijk 1 januari 2021 moet de zorgorganisatie werken met een geactualiseerde medezeggenschapsregeling waarover de cliëntenraad zijn instemming heeft gegeven.

ActiZ ontwikkelt samen met cliëntenorganisatie LOC ondersteunend materiaal voor de implementatie van de nieuwe Wmcz: met voorbeelden voor een samenwerkingsovereenkomst, een reglement, een instellingsbesluit, een convenant centrale cliëntenraad en een financieringsregeling. Dit materiaal komt in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar.

De tekst van de nieuwe Wmcz 2018 vindt u onder het kopje downloads. De LOC heeft de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude wet in kaart gebracht in het document Basisinformatie medezeggenschap van juni 2019 (zie downloads).

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Update Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)Downloads:
Wettekst Wmcz 2018 na aanneming van amendementen.pdf
Basisinformatie Wmcz 2018

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken