Vanaf 26 augustus 2019 kunnen gemeenten hun budgethouders en vertegenwoordigers toetsen op kennis en vaardigheden voor het omgaan met het persoonsgebonden budget (pgb). De toetsing is vastgelegd in het ‘Kader- en communicatiepakket’, dat is ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en per Saldo. 

Iedereen die wil, kan gebruikmaken van het kader, dat is opgesteld voor persoonsgebonden budgetten in de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het kader staan tien criteria voor pgb-vaardigheid en een checklist voor (potentiële) pgb-houders die zelf hun vaardigheden willen controleren.

Ter voorbereiding op de lancering van het kader zijn de documenten onder embargo aan gemeenten gemaild, zodat zij deze vanaf 26 augustus kunnen gebruiken. Onderdeel is een communicatiepakket met onder meer een checklist waarmee potentiële pgb-houders zelf hun pgb-vaardigheid kunnen nalopen.

Het doel van het kader is om potentiële pgb-houders te informeren over welke taken, kennis en vaardigheden er zoal komen kijken bij een pgb. Door hen goed te informeren, zijn zij beter toegerust om een bewuste keuze te maken voor het pgb.

Lees hieronder verder.Bron: Skipr

Externe links:
Gemeenten kunnen binnenkort pgb-houders toetsen
Kader ontwikkeld voor het toetsen van pgb-vaardigheid


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken