V&VN, samen met andere beroepsverenigingen en brancheorganisaties, is van mening dat over het doel van de Wet zorg en dwang is geen discussie is, maar wel dat de invoering uitgesteld moet worden. De wet- en regelgeving moet beter worden uitgewerkt. Er zijn nog te veel losse eindjes. Zo moet er meer duidelijkheid komen over onvrijwillige zorg in de thuissituatie en wil V&VN dat ook verpleegkundig specialisten de rol van zorg-en-dwang-functionaris kunnen krijgen. Daarnaast pleiten de partijen ervoor om de wet eerst in instellingen te toetsen voor deze in de wijk wordt ingevoerd.

Wanneer beperk je de vrijheid van een cliënt, bijvoorbeeld om de kans te verkleinen dat hij valt en iets breekt? De nieuwe Wet zorg en dwang verplicht zorgprofessionals om vanaf 1 januari volgend jaar nog beter te kijken naar de alternatieven voor vrijheidsbeperkende interventies. Wat betekent deze wet voor bijvoorbeeld het gebruik van slimme technologie zoals camera’s of valmelders?

Onbedoeld kunnen cliënten uit de psychogeriatrische- of gehandicaptenzorg zichzelf of hun omgeving in gevaar brengen. Soms is het dan nodig om iemand ter bescherming in zijn vrijheid te beperken. Volgens de nieuwe Wet zorg en dwang mag er geen sprake zijn van vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg, tenzij de cliënt of zijn omgeving ernstig wordt benadeeld. En als er geen vrijwillig alternatief is voor de onvrijwillige zorg, moeten er meer deskundigen meedenken over een oplossing. Kortom, de kwaliteit van zorg moet beter en de toepassing van ‘dwang en drang’ moet zo veel mogelijk worden voorkomen. De nieuwe wet geldt niet alleen in zorginstellingen, maar ook bij cliënten thuis, in de logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

De nieuwe wet draait vooral om bewustwording, zegt Yvonne Haar, verpleegkundig specialist in een verpleeghuis. “Het doel van de wet is: cliënten beter beschermen tegen onvrijwillige zorg. Maatregelen kunnen een inbreuk zijn op iemands privacy en vrijheid. Zet niet zomaar een maatregel in, kijk naar welke mogelijkheden er zijn. Dat vind ik positief.”

De nieuwe wet brengt ook dilemma’s met zich mee, bijvoorbeeld als het gaat over de inzet van e-health-toepassingen. Er vallen in de nieuwe wet meer maatregelen onder niet-vrijwillige zorg. Yvonne: “Dat kan bijvoorbeeld zijn als een cliënt zich verzet tegen domotica, zoals bedsensoren, gps-trackers en camera’s. Je moet dan een stappenplan doorlopen en bij ernstig nadeel voor een cliënt op zoek naar alternatieven.”

Sandra de Wit, verpleegkundig specialist bij een zorginstelling voor verstandelijk beperkten en voorzitter van V&VN Verstandelijk gehandicaptenzorg, is het in grote lijnen eens met de nieuwe wet. Maar ze plaatst ook haar vraagtekens. “Er zijn nog veel dingen onduidelijk. Je mag bijvoorbeeld alleen vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen bij kans op ernstig nadeel voor de cliënt. Maar wat is dat? Dat kan natuurlijk twee kanten op. Als je een melding krijgt dat iemand uit een rolstoel opstaat en je begeleidt die cliënt vervolgens onmiddellijk terug in zijn stoel, dan kan hij dat als erg beperkend ervaren. En door valmelders hebben mensen bij wie valgevaar een rol speelt, soms totaal geen bewegingsvrijheid meer.”

Lees hieronder verder.Bron: V&VN

Externe links:
E-health en de nieuwe Wet zorg en dwangDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken