Diverse zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor de ‘geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’ (gzsp) gepubliceerd.

Per 1 januari 2020 kan de zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (en de arts verstandelijk gehandicapten) gedeclareerd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De diverse zorgverzekeraars hebben onlangs hun inkoopbeleid gepubliceerd. ActiZ heeft van de belangrijkste zaken een samenvatting gemaakt. Deze vind u onder het kopje downloads.

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ, Menzis en DSW geven aan dat zorgaanbieders die deze zorg in 2019 leveren in aanmerking komen voor een contract. Voor zorgverzekeraars ONVZ, ENO en Zorg & Zekerheid geldt dat er geen contracten worden afgesloten. De GZSP zal door deze verzekeraars worden vergoed op basis van de aanspraken en voorwaarden die in de polisvoorwaarden voor 2020 zijn vastgelegd. Caresq heeft geen specifiek inkoopbeleid op zorgsoorten gepubliceerd.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken